top of page

Ardgerme

Firmamız bünyesinde üretilen projelerin mimari tasarımı, statik-betonarme proje ve detay
çözümleri etüt aşamasında özen ile hızlı ve güvenilir bir şekilde uygulama prensibine her zaman
bağlı kalmayı amaç edinmiş olarak uygulama esnasında detay çözümüne ihtiyaç kalmayacak şekilde
çözüme kavuşturulmaktadır. Firmamız üretilen proje itibarı ile genellikle uygulamayı da
üstlenerek bu günlere gelmiştir. Diğer işlerde olduğu gibi ARDGERMELİ BETONARME
PROJESİnin olmazsa olmazı olan yerinde uygulaması bizzat tarafımızdan
üstlenilmektedir. Mimari, iç mimari ve statik-betonarme projeler ve şantiye uygulama aşamaları
için öngörülen hedefleri ve ilerleyişi titizlikle takip ederek, en başarılı sonucu almak üzere, süre,
maliyet ve kalite unsurlarını yatırımcının lehine olacak bir işleyişle yönetmek veya yönlendirmek
vazgeçilmez prensibimizdir.

Ardgerme: Hakkında
bottom of page